PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN PRO DIABETIKY 2024

Informace o proplácení přístrojové pedikúry z preventivních fondů zdravotních pojišťoven.

Od roku 2023 mnohé zdravotní pojišťovny značně navýšili možnost čerpání benefitů v rámci prevence pro diabetiky. S ohledem na fakt, že syndrom diabetické nohy je jednou z nejdražších komplikací cukrovky, kterému se dá částečně předcházet preventivní pedikúrou a pravidelnou kosmetikou péčí o nohy, pojišťovny vyslyšely naše argumenty a navýšily možnosti čerpat finanční prostředky z fondu prevence pro diabetiky.

Přístrojová pedikúra jednoznačně redukuje riziko vzniku syndromu diabetické nohy. Pravidelné snášení zhrubělé kůže vysokoobrátkovou bruskou a pravidelné promazávání dolních končetin speciální kosmetikou výrazně redukuje riziko vzniku defektů na dolních končetinách diabetiků.

Pojišťovny při proplácení kontrolují, zda pacient je léčen s diabetem (musí doložit průkaz diabetika, nebo potvrzení lékařem).INFORMACE JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVEN PRO ROK 2024

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

v rámci doplňkových preventivních programů bude poskytovat pojištěncům příspěvek na prevenci zhoršení diabetes ve výši až  1 000 Kč u dospělých a až 2 000 Kč pro děti (do 17 let včetně). Součástí programu je možnost čerpat příspěvek také na přístrojovou pedikúru. Příspěvek lze poskytnout jen na doklad vystavený pedikérem, který je členem ČPS.

K čerpání příspěvku lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat).  Doklady musí být pořízeny v roce 2024, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.


111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

klienti VZP nad 18 let, kteří se léči s diabetem, mohou čerpat příspěvek 3 000 korun na přístrojové ošetření nohou (na jedno ošetření v max. výši 500 korun), konkrétně na odbornou přístrojovou pedikúru.. Pedikúra nebo ošetření musí být vždy provedeno poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností. O příspěvek lze zažádat 2x do maximální výše stanovené částky. K Žádosti o příspěvek je nutné doložit potvrzení o diagnóze (formulář je ke stažení na webu VZP), např. průkaz diabetika či lékařské potvrzení a originál dokladu o zaplacení služby s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady.

O příspěvek lze zažádat 2× ročně do stanovené výše příspěvku.


213 - Revírní bratrská pokladna

pojištěnci RBP mohou čerpat na přístrojovou pedikúru příspěvek nejvýše 3 700 Kč. Základní příspěvek pro diabetiky činí 1000 Kč a převodem od rodiny a přátel jej lze navýšit až na 3000 Kč. Navíc mohou pojištěnci RBP (účastníci Programu 90+) využít pro tyto účely i bonusový příspěvek Bonus 90+ (příspěvek na ošetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), a to až do výše 700 Kč. V závislosti na bodové hodnotě, která bude pojištěncům v daném roce přiznána (za věrnost, absolvování preventivních vyšetření atd.). Registrace do Programu 90+ je jednoduchá, jednorázová a nově je umožněna všem pojištěncům RBP.


207 - Oborová zdravotní pojišťovna bank

hradí v rámci preventivních programů preventivní příspěvky dle speciálních pravidel až do výše 10 000 Kč/rok preventivní příspěvky. Tato pojišťovna přispívá na prevenci dle výše kreditů na VITAKARTĚ.


211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

přispívá dětem až 1500 a dospělým až 500 Kč nad rámec ostatních preventivních programů na nákup zdravotnických prostředků či služeb , které souvisejí s onemocněním Diabetes mellitus a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění      na následující položky:

  • Glukometr
  • Dezinfekční prostředky na kůži nebo odstraňovač náplastí (sprej či napuštěné roušky)
  • Diagnostické proužky (z krve nebo moči)
  • Port pro aplikaci inzulínu nebo senzory
  • Jehly k inzulínovým perům
  • Vinuté tampóny
  • Náplasti hypoalergické
  • Obuv pro diabetiky, včetně vložek pro diabetiky
  • Lancety
  • Přístrojová pedikúra pro diabetiky